Romerbrevet

Play Video

Troens teologi

Kursus i Romerbrevet

Har du lyst til at se hvordan Bibelen giver verdenshistorien mening? Fra ca. 600 f.kr. skrev profeten Daniel profetier der strækker sig helt til vore dage! 

Daniels Bog findes i Bibelen. Jesus selv referede til Daniels Bog. Bogen er nemmere at forstå end Åbenbaringens Bog, men indeholder lige så spændende historier og symbolder. 

Efter gennemgået kursus, får du en større forståelse for hvordan verdenshistorien kan give mening.

 

Her går vi lidt mere i dybden

Dette vil du få bedre forståelse for

Paulus brev til de kristne i Rom, kaldes for “Romerbrevet”. Denne del af bibelen indeholder en kompakt fremstilling af de mest centrale søjler som den kristne tro er bygget på. Paulus var en tænker, og i dette brev gør han klar for de kristne i Rom hvordan Guds rige og mennesker frelse fungerer.

FORFATTEREN

Paulus er Romerbrevets forfatter. Han var jøde, af Benjamins stamme (Fil 3,5; Rom 11,1) og havde tillige den romerske borgerret. Han voksede op i Tarsus, uddannede sig til teltmager (ApG 18,1-3) og studerede som ung ved den berømte lærde Gamaliel i Jerusalem (ApG 22,3).

Paulus var farisæer og ville med særlig iver træde i tjeneste for Guds lov (ApG 26,5). Derfor forfulgte han også den kristne menighed (ApG 26,10.11; 7,58). Han betragtede dyrkelse af Jesus fra Nazaret som gudsbespottelse, fordi enhver henrettelse gjaldt som en forbandelse (5 Mos 21,23; Gal 3,13).

På vejen til Damaskus åbenbarede den opstandne Kristus sig for Paulus (ApG 9,3-6) og kaldte ham til at forkynde evangeliet for hedningerne (Gal 1,11-16). Hans missionsgerning førte ham i de første år til Arabien, Syrien og Kilikien (Gal 1,17-24). Efter apostelmødet (ApG kapitel 15) nåede han på sine missionsrejser til Lilleasien og Grækenland. Han virkede især adskillige år i Korinth og Efesos.

BREVET TIL ROMERNE

På sin sidste rejse til Jerusalem, der førte ham i fangenskab, regner man med han tilbragte 3 måneder i Korinth (ca. 56/58 e.Kr.). På den tid skrev han sine breve til galaterne og romerne.

Hvorfor skrev Paulus Romerbrevet? Han ville tilsyneladende forberede menighederne i Rom på sit første besøg hos dem (Rom 1,10-13). Paulus håbede på at kunne bruge Rom som missionsbasis for en rejse til Spanien (Rom 15,23.24). Måske bestræbte han sig også på at gå ind på bestemte foreliggende kendsgerninger i menighederne (Rom 16,17-20). Den vigtigste grund var dog hans ønske om at styrke de kristne i Rom i troen (Rom 1,11). Til dette formål fremlagde han evangeliet om Jesus Kristus for dem i velovervejede spørgsmål og svar.

TEMAET

I sit brev til romerne drøftede Paulus evangeliets væsentlige grundlag. Til de spørgsmål, som bevægede både de jødiske og de ikke-jødiske kristne, fremsatte han sit standpunkt. Derved viste han, at de tilsagn og løfter, som engang først og fremmest gjaldt israelitterne eller jøderne, nu også blev tilbudt hedningerne.

Alene gennem Guds nåde bliver enhver, som tror på Jesus, reddet fra synd og død. Præstation og anstrengelse befrier ingen fra skyld. Tilgivelse og evigt liv er altså Guds gaver, som han tilbyder mennesker, fordi han elsker dem. Men den forløste er lydig over for Gud, fordi han gengælder hans kærlighed og ved, at Gud kun vil det bedste for ham.

 

OVERSIGT TIL ROMERBREVET

I Introduktion (Rom 1,1-17)

II Enhver har brug for frelse (Rom 1,18 til 3,20)

III Retfærdiggørelse alene ved tro (Rom 3,21 til 8,39)

IV Guds plan for jøder og hedninge (Rom 9,1 til 11,36)

V Råd for menighedens liv (Rom 12,1 til 15,13)

VI Afslutning på brevet (Rom 15,14 til 16,27)

VEJLEDNING TIL STUDIET

 • Tag tid til studiet. Vi foreslår at man kun studerer ét afsnit om dagen. Det giver anledning til at trænge dybere ind i teksten.
 • Vi foreslår du begynder studiet med en enkel bøn om at Gud vil lede dig til at forstå hans ord og kan virkeliggøre det i dit liv.
 • Virkeliggør det, du har fundet vigtigt. På den måde vil Guds ord ikke forblive teori for dig, men berige dit liv.
 • Spørgsmålene under bibelteksterne er tænkt til personlig refleksion. De skal hjælpe dig til bedre at forstå tekstens budskab. Det kan være en hjælp at skrive dine tanker ned, så du kan huske det, som du har forstået.
 • ”Til eftertanke” er tænkt som en hjælp til at omsætte bibeltekstens budskab i din hverdag.
 • ”Spørgsmål til refleksion” efter hver lektion udfylder du og sender til os. Vi kigger det igennem, forsøger at svare på dine spørgsmål. På den måde taler vi sammen om Romerbrevets vigtige temaer.

Brug af bibeltekster:

I hver lektion er der henvisning og citater fra forskellige bibelske bøger. Ved at trykke på henvisningen åbner et nyt faneblad med det kapitel i den bog der er henvist til i “Bibelen på Hverdagsdansk”. Der kan man så læse teksten der er henvist til i sin sammenhæng. Prøv for eksempel at trykke på henvisningen: Johannesevangeliet 11:25. Brug din mus til at rulle ned til vers 25.

Sværhedsgrad

Kurset henvender sig til enhver, som har mod til at tage fat på et nok så indgående studium. Det er en fordel om du kender lidt til bibelens billeder omkring symbolik. Alle kan dog få udbytte af kurset og der kræves ikke specialviden. Du kan studere helt i dit eget tempo.

Antal lektioner & forfatter

Kurset består af 17 lektioner. Kurset er udarbejdet af Paul Birch Petersen, Ph.D.

Oversigt over lektioner

 • Lektion 1
  – Guds frelsende kraft
 • Lektion 2
  – Dom over alle
 • Lektion 3
  Gud forbliver trofast
 • Lektion 4
  -Trosretfærdighed i Det Gamle Testamente
 • Lektion 5
  – Ingen plads til sortseere
 • Lektion 6
  – Under nyt regie
 • Lektion 7
  – Jesus – det eneste svar
 • Lektion 8
  – Livet i nye dimensioner
 • Lektion 9
  – Børn ifølge forjættelsen
 • Lektion 10
  – Børn ifølge forjættelsen
 •  
 •  
 • Lektion 10
  – Menneskesønnen og hans modstandere – Daniels bog kapitel 7, 2. del
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 11
  – Introduktion til lektion 11
  – Guds folk og Guds helligdom i krise – Daniels bog kapitel 8
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 12
  – Introduktion til lektion 12
  – Frafaldets krise overvundet – Daniels bog kapitel 9
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 13
  – Introduktion til lektion 13
  – Den himmelske løsning – Daniels bog kapitel 8 og 9
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 14
  – Introduktion til lektion 14 og 15
  – Bag kulisserne – Daniels bog kapitel 10-12, 1. del
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 15
  – Det historiske drama – Daniels bog kapitel 10-12, 2. del
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 16
  – Introduktion til lektion 16 og 17
  – Gud og hans folk – Daniels bog
  – Spørgsmål til refleksion
 • Lektion 17
  – Daniels Bog i Bibelen – Daniels Bog
  – Spørgsmål til refleksion

Svær beslutning? Få vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev vil vi holde dig orienteret om kommende kurser og andre nyheder